MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İnternet sitemize üye olan ve alışveriş yapan her müşteri, tarafımızca düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmesinin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır.

 

MIDAS KURUMSAL İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ LTD. ŞTİ. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

İş bu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

 

MADDE 1 - KONU

İş bu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

 

MADDE 2.1 - SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: Midas Kurumsal İç ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi

Adres: Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. Özkan Apt. No: 136, Kat: 2, D: 4. 34844, Maltepe – İstanbul

Vergi Dairesi: Küçükyalı

Vergi No:        6210516310

Mersis No:      0621051631000016

Telefon No:    +90 216 421 30 30

GSM:              +90 542 288 30 30

Web:   www.midasdedektor.com

E-Mail: [email protected]

 

MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak www.midasdedektor.com alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

 

MADDE 3- SÖZLESMENIN KONUSU:

İş bu sözleşmenin konusu, Alicinin Satıcıya ait www.midasdedektor.com  web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakki konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

www.midasdedektor.com  sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura is bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

4.2- Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklıgına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

 

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden MidasDedektor.com sorumlu tutulamaz.

 

4.4– MidasDedektor.com, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının MidasDedektor.com‘a ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.

Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, MidasDedektor.com ürünün teslimi yükümlülügünden kurtulmuş kabul edilir.

 

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini MidasDedektor.com’a  ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde MidasDedektor.com’a gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

 

4.7- MidasDedektor.com mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 15 iş günü içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

 

4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için MidasDedektor.com’a gönderilebilir.

 

Arızalı ürünlerin gönderimi Yurtiçi ile resmi firma adımız olan "Midas Kurumsal İç ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi” adına karşı ödemeli olarak ücretsiz bir şekilde gönderebilirsiniz.

Diğer kargo firmaları ile yapılan gönderilerde ücret müşteriye aittir. Yurtiçi Kargo dışındaki firmalar ile yapılan alıcı ödemeli gönderiler, firmamız tarafından kesinlikle teslim alınmamaktadır.

Bu hususa dikkat ederek iki defa kargo ücreti ödememiş olursunuz.

 

4.9- SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır.

ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

 

4.10- İşbu sözleşme, ALICI tarafından elektronik ortamda kabulun teyidi sonrasında geçerlilik kazanır.

 

MADDE 5 - CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde kargo paketinin ve kutunun açılmaması şartı ile cayma hakkına sahiptir.

 

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya e-mail veya 0216 421 30 30 telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde, ürünün kullanılmamış olması ve tekrar satıla bilirliğinin kaybolmaması şarttır. Bu hakkin kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslinin iadesi zorunludur.

Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 14 gün içinde mal/hizmet bedeli Alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır.

Fatura aslı gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

 

Kullanıcının özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda cayma hakkı kullanılamaz.

 

MADDE 6- DELİL SÖZLEŞMESİ VE YETKİLİ MAHKEME

Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar - ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur.

İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflar için İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

MADDE 7-SÖZLEŞMENİN TEYİDİ

ALICI, işbu sözleşmede ve ayrılmaz parçasını oluşturan, sipariş-sözleşme ön bilgilendirme formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda önceden bilgi sahibi olduğunu, ön bilgileri www.midasdedektor.com  adresinde elektronik ortamda görmesinin ve teyidinin yanı sıra sisteme kayıtlı olan elektronik postasına gönderildiğini, böylece tüm bunlara elektronik ortamda teyit onay vererek ürünü sipariş ve işbu sözleşme hükümlerini kabul ettiğini beyan eder.

 

Bu internet sitesine (midasdedektor.com) girmeniz veya sitedeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız, aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

 

Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Midas Kurumsal İç ve Dış Tic. San. Ltd. Şti. sorumlu değildir.

 

Midasdedektor.com iş bu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar.

Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer.

Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile, bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.

Bu koşullar, link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

 

Midasdedektor.com’un, kullanıcı tarafından belirtilen ya da daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır.

 

Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Midasdedektor.com’un kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

 

Midasdedektor.com, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

Bu internet sitesi Midasdedektor.com’un kontrolü altında olan ya da olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir.

 

Midasdedektor.com, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

 

Midasdedektor.com bu internet sitesinin genel görünüm ve tasarımı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, markalar, Midasdedektor.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır.

 

İnternet sitesinde bulunan hiçbir materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz.

 

İnternet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

 

Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Midasdedektor.com’un burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

 

İşbu kullanıcı üyelik sözleşmesinde belirlenen ve Midasdedektor.com tarafından tek taraflı olarak belirlenecek amaçlar dışında kullanıcı tarafından Midasdedektor.com hesabının gerek Midasdedektor.com'u gerekse de üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanılması ve/veya Midasdedektor.com’un ticari itibarının kullanıcının eylemlerinden dolayı zarar görmesi halinde Midasdedektor.com, kullanıcının üyeliğini derhal iptal etme, kullanıcıya karşı gerek adli gerekse idari her türlü merciye başvurma hakkına sahiptir.

 

Midasdedektor.com, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR